Közösségi ügyletek számlázása

ÁFA

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: számlázás, Közösségen belüli értékesítés


Bár a törvény nem írja elő, hogy a külföldön teljesített ügyleteknél az „Áfa tv. területi hatályán kívüli” kitételt fel kellene tüntetni, azonban – tekintve, hogy a bizonylatnak egyértelmű adatokat kell tartalmaznia, illetve abból ki kell derülnie, hogy miért nem tartalmaz áfát – célszerű minden olyan számlán szerepeltetni a területi hatályon kívüliségre utalást, amely külföldön teljesített ügyletet dokumentál.

Fontos, hogy az adóalany az Áfa tv. előírásai szerint köteles számlát kibocsátani akkor is, ha belföldön kívül, a Közösség területén, vagy harmadik államban teljesít termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, feltéve, hogy az ügylet teljesítésével legközvetlenebbül érintett gazdasági célú letelepedési helye belföldön van (ennek hiányában lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön). A Közösség területén, de nem belföldön teljesített
termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében az Áfa tv. szerinti számlakibocsátási kötelezettség további törvényi feltétele, hogy az adófizetésre a termék beszerzője vagy a szolgáltatás igénybevevője legyen kötelezett.

Ha ezekben az esetekben az adóalanyt számlakiállítási kötelezettség terheli, akkor a számlán a „fordított adózás” kifejezést kell szerepeltetni, feltéve, hogy a megrendelő a saját országában adófizetésre lesz kötelezett. Bár a törvény nem írja elő, hogy a külföldön teljesített ügyleteknél az „Áfa tv. területi hatályán kívüli” kitételt fel kellene tüntetni, azonban – tekintve, hogy a bizonylatnak egyértelmű adatokat kell tartalmaznia, illetve abból ki kell derülnie, hogy miért nem tartalmaz áfát – célszerű minden olyan számlán szerepeltetni a területi hatályon kívüliségre utalást, amely külföldön teljesített ügyletet dokumentál.

Az adóalany a Közösségben letelepedett nem adóalanyoknak nyújtott szolgáltatások után a letelepedésének tagállamától eltérő tagállamban keletkezett adófizetési kötelezettségének (feltéve, hogy a teljesítés tagállamában nincs letelepedve) és a távértékesítések (a Közösségen belüli távértékesítések és a harmadik államból importált termékek távértékesítése) után keletkezett adófizetési kötelezettségének az úgynevezett egyablakos, illetve import egyablakos rendszer105 segítségével is eleget tehet.

Azoknál az ügyleteknél, amely után az adóalany az adófizetési kötelezettségét az egyablakos rendszerekben teljesíti, az ügyletek bizonylatolására annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, ahol az adóalanyt az egyablakos rendszerekbe regisztrálták.106 Ha például egy belföldi illetőségű adóalany más tagállamban letelepedett, illetve lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező nem adóalanyok részére nyújt távolról is nyújtható szolgáltatást, és a más tagállamokban keletkező adófizetési kötelezettségét az egyablakos rendszeren keresztül teljesíti, ezen ügyleteit a magyar Áfa tv.-nek megfelelően kell bizonylattal kísérnie.

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 Cafetéria szabályzat 2024 Pénzmosás elleni szabályzat csomag GDPR Segédlet, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra